SIKU NJEMA PDF DOWNLOAD

Pages: 261
File size: 1.17MB
License: Free PDF
Added: Samule
Downloads: 39.195

Mi nadhani kuna haja ya kuliangalia vizuri suala la muundo wa serikali katika ibara ya 57 1. Sasa mtakaposikia sauti za filimbi na vinubi na kila aina ya muziki kama mtakuwa tayari kuanguka na kusujudia na kuiabudu sanamu yangunitawafanya vizuri sana, lakini msipofanya hiyo mtatupwa kwenye tanuru la moto, nitaona downlozd Mungu gani atakayekuja kuwaokoa mikononi mwangu. Bila kuwa na maneno mengi mwinjilisti alimwambia yule mchawi kwamba nguvu ya Yesu ndiyo aliyopambana nayo na usalama wake ni kumwamini na kumpokea Yesu kama mwokozi.

Kwanza naipongeza Tume kwa kazi nzuri mlioifanya. Unless God is making a strong move to get your dating partner saved, I would never commit to marrying this person, as the Bible is very clear on this command.

Born in Dakarshe was raised a Muslimbut at an early age came to criticise what she perceived as inequalities between the sexes resulting from African njemma. Kujitiisha kwa wakubwa wangu, waalimu wangu, mapadri na bwana zangu: Believe it or not, we have heard from numerous Christians over the years who felt they were receiving this kind of word and release from the Lord due to the bad state of their marriage.

Njia Ya Ibada: Book of Common Prayer in Swahilil

Ninakusihi katika jina la Bwana wangu Yesu Kristo usitende dhambi ndani ya majaribu hayo ukaikosa downlosd ambayo Mungu alikuwa amekuandalia. Na hili ni tofauti ni kusudi la Yesu kuja ulimwenguni. Jamani mimi naona hilo lisitupe shida kwa sababu manabii walikwisha kutabiri… Hivyo basi ili siku za mwisho zitimie mambo hayo lazima yatokee yatupasa tuzidi kuomba ili tusidanganyike lakini tusiombe ili hayo mambo yasitokee kwani yalikwisha tabiriwa!!!!!!! As can be seen from the introduction, it was intended to be a ‘low-cost alternative’ which Africans could afford.

Mkate na Divai, alivyoamuru Bwana vipokewe. My dia Maria,Yesu sifiwe sana nashukuru sana kwa upendo wako wa kunishaur jambo zur nimefurah sana ubarikiwe na Mungu wetu. Na ikiwa niema yangu yatasababisha maswali mengine, maswali hayo nayakaribisha pia, ili tuendelee kujadiliana kwa kujifunza.

You will know the confirmation when it does come to you doenload the Lord. Wakati huo huo wachunga mifugo wake wakavamiwa na majambazi na wakauawa isipokuwa mmojatu ndiye aliyebakia kumpelekea Ayubu habari, na baada ya kuuawa kwa wachungaji hao mifugo yote ilichukuliwa na majambazi hao.

Na kwa sababu hii mambo ambayo alisema Yesu kwamba yangefanyika kwa wamwaminio yamekuwa adimu sana. Umeongea neno zito na muhimu siky kwamba kuna wakati pesa huwa haina msaada.

Ninashauri waalimu hao wasiwafundishe watu kuwaombea kifo wachawi bali wawafundishe hao wakristo kujitakasa na kumtafuta Mungu ili uwepo wa Mungu uwafunike. Mkononi mwake zimo bonde za dunia: We work for Him in this life, not for ourselves or for our own glory.

Mapasta chipukizi wanataka utajiri wa mikato na ili watimize ulafi wao, wameenda kwa waganga kutafuta uchawi na shirikina kwa madhumuni ya kutenda miujiza za kuzimu. Kama ulikuwa na boy friend, ulikuwa katika dhambi, na iwapo unakosa amani baada ya kuachana na huyo boy friend, anayekukosesha amani si Mungu bali ni adui ibilisi; anataka uendelee kuwa katika dhambi. Mwenyemasikio na asikie neno ambalo roho ayaambialo makanisa.

Bwana, usitutendee kwa hesabu ya dhambi zetu.

Utusamehe makosa yetu, Kama sisi tunavyowasamehe waliotukosa. Mahali palipo na uwepo wa Mungu hapawezi kuwa na mchawi, na hata akiwepo nguvu zake lazima zitatiishwa!

But most of the time they never do unless God Himself makes a strong move to convict them and get them cleaned up. Ninaye rafiki yangu mmoja wa kanisa fulani la kipentekoste hapa Korogwe siku moja alinieleza jambo la ajabu kweli hata ingawa hakusema kwa msisitizo. Lakini mimi nilikuwa na angalizo kuwa ushauri mwingine husiposomwa kwa makini zaidi unaweza kumtupa mtu mahala pabaya zaidi kuliko alipokuwa mara ya kwanza.

Baadaye watu waseme au kuimba wimbo huu wakati nje,a Sala ya Asubuhi: Unajua kuna wakati pesa unayo lakini haikufaidii kitu, hapo ndio mahali unafika na kusema kweli dunia na vyote viujazavyo ni mali ya Mungu, coz psa, magari, majumba, kazi, vyote vipo but still mtu yupo kwenye shida kulio yule maskini asiye na mbele wala nyuma ila tu nazidi kumtia moyo na kumuombea afunguliwe pia.

Natumaini kuanzia hapo wasomaji tunaweza, kama ikiwezekana, kupata mahali pa kuanzia kuuliza maswali. Ina haki, tena ni wajib.